شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
شروع کار ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ تعطیل
پایان کار ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۴:۰۰ تعطیل

آدرس: تهران ،ولیعصر ،تقاطع طالقانی ،مجتمع تجاری نور تهران، طبقه 3، واحد 9001